Làm thế nào để chuyển tên miền(transfer domain)?

1. Điều kiện để transfer 1 domain name
- Tên miền phải được unlock
- Bạn có Auth-info code + Bạn kiểm soát được email quản trị tên miền.
- Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

2. Transfer domain về Enom
- Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
- Bước 2: Tại Enom, bạn gửi lệnh transfer kèm với authcode
- Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Sau khi bạn bấm nút Accept và hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về Enom.
- Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn huỷ việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.
(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại Authcode sai - Tên miền bị lock trong quá trình transfer Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này

3. Transfer domain về OnlineNic
+ Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer
+ Bước 2: Tại OnlineNic, bạn gửi lệnh transfer
+ Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Bạn hãy click vào link xác nhận:
Nhập password mà OnlineNic gửi kèm trong mail Nhập Authcode Bấm nút Accept Nếu hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về OnlineNic.

Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn hủy việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.
(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại
- Authcode sai
- Tên miền bị lock trong quá trình transfer
- Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept - Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer (*) Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này
  • 0 Người dùng tìm thấy hữu ích
Câu trả lời này có phải hữu ích?

Bài viết liên quan

Chọn tên miền thế nào? cách chọn tên miền hợp lý nhất?

Quy tắc 1 : Chọn tên miền ngắn là tốt nhất Hiện nay để đăng kí một tên miền ngắn là rất khó vì...

Làm thế nào bảo vệ tên miền của bạn hiệu quả?

1. Tên miền của bạn sắp hết hạn và bạn nhận được thông báo gia hạn tên miền? Hãy gia hạn ngay vì...

Nguyên tắc đăng ký tên miền thế nào?

1. Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .net, .org, 2. Tên miền chỉ...

Đăng ký sai tên miền có thể đổi lại?

Tên miền đã đăng ký bạn không thể đổi tên khác được.Vì theo quy định về đăng ký tên miền tất cả...

Chuyển tên miền Việt Nam sang nhà đăng ký khác?

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể. 2. Bạn mang mẫu chuyển...