Virtual Private Servers

VS-01

500.000 VNĐ/Tháng

 • 20 GB - Dung lượng
 • Unlimited - Băng thông
 • 512 MB - Ram
 • 1 - Địa chỉ IP
VS-02

650.000 VNĐ/Tháng

 • 40 GB - Dung lượng
 • Unlimited - Băng thông
 • 768 MB - Ram
 • 1 - Địa chỉ IP
VS-03

850.000 VNĐ/Tháng

 • 90 GB - Dung lượng
 • Unlimited - Băng thông
 • 01 GB - Ram
 • 1 - Địa chỉ IP
VS-04

1.050.000 VNĐ/Tháng

 • 110 GB - Dung lượng
 • Unlimited - Băng thông
 • 1.25 GB - Ram
 • 1 - Địa chỉ IP