Phần mềm quản lý

Quản lý quán Cà Phê, Nhà Hàng

Chi phí một lần
Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng

Quản lý khách sạn, nhà nghỉ

Chi phí một lần
Hỗ trơj kỹ thuật 12 tháng

Quản lý Bida, Karaoke, Phòng Net

Chi phí một lần
Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng

Quản lý bán hàng

Chi phí một lần
Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng

Quản lý PS3

Chi phí một lần
Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng