Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc các từ khóa của bạn dưới đây để kiểm tra khả dụng.

Vui lòng nhập mã hiển thị dưới đây

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
750,000.00 VND
1 Năm
N/A
480,000.00 VND
1 Năm
.com.vn
650,000.00 VND
1 Năm
N/A
350,000.00 VND
1 Năm
.net.vn
650,000.00 VND
1 Năm
N/A
350,000.00 VND
1 Năm
.biz.vn
650,000.00 VND
1 Năm
N/A
350,000.00 VND
1 Năm
.edu.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.org.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.info.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.gov.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.int.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.pro.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.com
250,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
250,000.00 VND
1 Năm
.net
270,000.00 VND
1 Năm
270,000.00 VND
1 Năm
270,000.00 VND
1 Năm
.biz
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.info
275,000.00 VND
1 Năm
275,000.00 VND
1 Năm
275,000.00 VND
1 Năm
.org
275,000.00 VND
1 Năm
275,000.00 VND
1 Năm
275,000.00 VND
1 Năm
.us
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.cn

Năm
N/A
N/A
.cc

Năm
N/A
N/A
.nu

Năm
N/A
N/A
.ws

Năm
N/A
N/A
.asia
350,000.00 VND
1 Năm
350,000.00 VND
1 Năm
350,000.00 VND
1 Năm
.eu
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.tv
580,000.00 VND
1 Năm
580,000.00 VND
1 Năm
580,000.00 VND
1 Năm
.me
600,000.00 VND
1 Năm
600,000.00 VND
1 Năm
600,000.00 VND
1 Năm
.tel

Năm
N/A
N/A
.name
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.co
700,000.00 VND
1 Năm
700,000.00 VND
1 Năm
700,000.00 VND
1 Năm
.com.co

Năm
N/A
N/A
.net.co

Năm
N/A
N/A
.pro
380,000.00 VND
1 Năm
380,000.00 VND
1 Năm
380,000.00 VND
1 Năm
.shop
920,000.00 VND
1 Năm
920,000.00 VND
1 Năm
920,000.00 VND
1 Năm
.xxx
1,650,000.00 VND
1 Năm
1,650,000.00 VND
1 Năm
1,650,000.00 VND
1 Năm
.in
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.sx
640,000.00 VND
1 Năm
640,000.00 VND
1 Năm
640,000.00 VND
1 Năm
.pw
240,000.00 VND
1 Năm
240,000.00 VND
1 Năm
240,000.00 VND
1 Năm
.daklak.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.daknong.vn

Năm
N/A
N/A
.angiang.vn

Năm
N/A
N/A
.bacgiang.vn

Năm
N/A
N/A
.backan.vn

Năm
N/A
N/A
.baclieu.vn

Năm
N/A
N/A
.bacninh.vn

Năm
N/A
N/A
.baria-vungtau.vn

Năm
N/A
N/A
.bentre.vn

Năm
N/A
N/A
.binhdinh.vn

Năm
N/A
N/A
.binhduong.vn

Năm
N/A
N/A
.binhphuoc.vn

Năm
N/A
N/A
.binhthuan.vn

Năm
N/A
N/A
.camau.vn

Năm
N/A
N/A
.cantho.vn

Năm
N/A
N/A
.caobang.vn

Năm
N/A
N/A
.danang.vn

Năm
N/A
N/A
.dienbien.vn

Năm
N/A
N/A
.dongnai.vn

Năm
N/A
N/A
.dongthap.vn

Năm
N/A
N/A
.gialai.vn

Năm
N/A
N/A
.hagiang.vn

Năm
N/A
N/A
.haiduong.vn

Năm
N/A
N/A
.haiphong.vn

Năm
N/A
N/A
.hanam.vn

Năm
N/A
N/A
.hanoi.vn

Năm
N/A
N/A
.hatinh.vn

Năm
N/A
N/A
.haugiang.vn

Năm
N/A
N/A
.hoabinh.vn

Năm
N/A
N/A
.hungyen.vn

Năm
N/A
N/A
.khanhhoa.vn

Năm
N/A
N/A
.kiengiang.vn

Năm
N/A
N/A
.kontum.vn

Năm
N/A
N/A
.laichau.vn

Năm
N/A
N/A
.lamdong.vn

Năm
N/A
N/A
.langson.vn

Năm
N/A
N/A
.laocai.vn

Năm
N/A
N/A
.longan.vn

Năm
N/A
N/A
.namdinh.vn

Năm
N/A
N/A
.nghean.vn

Năm
N/A
N/A
.ninhbinh.vn
370,000.00 VND
1 Năm
N/A
200,000.00 VND
1 Năm
.ninhthuan.vn

Năm
N/A
N/A
.phutho.vn

Năm
N/A
N/A
.phuyen.vn

Năm
N/A
N/A
.quangbinh.vn

Năm
N/A
N/A
.quangnam.vn

Năm
N/A
N/A
.quangngai.vn

Năm
N/A
N/A
.quangninh.vn

Năm
N/A
N/A
.quangtri.vn

Năm
N/A
N/A
.soctrang.vn

Năm
N/A
N/A
.sonla.vn

Năm
N/A
N/A
.tayninh.vn

Năm
N/A
N/A
.thaibinh.vn

Năm
N/A
N/A
.thainguyen.vn

Năm
N/A
N/A
.thanhhoa.vn

Năm
N/A
N/A
.thanhphohochiminh.vn

Năm
N/A
N/A
.thuathienhue.vn

Năm
N/A
N/A
.tiengiang.vn

Năm
N/A
N/A
.travinh.vn

Năm
N/A
N/A
.tuyenquang.vn

Năm
N/A
N/A
.vinhlong.vn

Năm
N/A
N/A
.vinhphuc.vn

Năm
N/A
N/A
.yenbai.vn

Năm
N/A
N/A
.name.vn
50,000.00 VND
1 Năm
N/A
30,000.00 VND
1 Năm
.se.com
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
230,000.00 VND
1 Năm
.mobi
450,000.00 VND
1 Năm
450,000.00 VND
1 Năm
450,000.00 VND
1 Năm
.top
350,000.00 VND
1 Năm
350,000.00 VND
1 Năm
350,000.00 VND
1 Năm
.xyz
250,000.00 VND
1 Năm
250,000.00 VND
1 Năm
250,000.00 VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Thêm Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá các gói bây giờ

Chuyển Tên miền về TĐV

Sau khi chuyển giao Tên miền sẽ được gia hạn thêm 01 năm!*

Chuyển một Tên miền

* Không áp dụng cho Tên miền cấp cao hoặc mới gia hạn