Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc các từ khóa của bạn dưới đây để kiểm tra khả dụng.

Đang tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số and be between and characters in length

:domain không có sẵn

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Liên hệ chúng tôi
Chúng tôi phát hiện tên miền bạn đã nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền mong muốn của bạn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của miền bạn muốn đăng ký.

.com
299,000.00 đ
.net
309,000.00 đ
Nổi bật
.vn
750,000.00 đ
.com.vn
650,000.00 đ
.edu.vn
370,000.00 đ
.org
275,000.00 đ
Tên miền Đề nghị
Đang tạo đề xuất các tên miền
Nổi bật Mới Giảm giá

Tên miền đề nghị có thể không luôn luôn khả dụng. Bạn hãy thử tra cứu một tên miền bất kỳ.

Duyệt các phần mở rộng theo thể loại

Tên miền
Giá mới
Chuyển giao
Gia hạn
.vn Nổi bật
750,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
460,000.00 đ
1 Năm
.com.vn
650,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
360,000.00 đ
1 Năm
.net.vn
650,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
.biz.vn
650,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
.edu.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.org.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.info.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.gov.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.int.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.pro.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.com
299,000.00 đ
1 Năm
299,000.00 đ
1 Năm
299,000.00 đ
1 Năm
.net
309,000.00 đ
1 Năm
309,000.00 đ
1 Năm
309,000.00 đ
1 Năm
.biz
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.info
275,000.00 đ
1 Năm
275,000.00 đ
1 Năm
275,000.00 đ
1 Năm
.org
275,000.00 đ
1 Năm
275,000.00 đ
1 Năm
275,000.00 đ
1 Năm
.us
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.cn
N/A
N/A
N/A
.cc
N/A
N/A
N/A
.nu
N/A
N/A
N/A
.ws
N/A
N/A
N/A
.asia
350,000.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
.eu
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.tv
580,000.00 đ
1 Năm
580,000.00 đ
1 Năm
580,000.00 đ
1 Năm
.me
600,000.00 đ
1 Năm
600,000.00 đ
1 Năm
600,000.00 đ
1 Năm
.tel
N/A
N/A
N/A
.name
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.co
700,000.00 đ
1 Năm
700,000.00 đ
1 Năm
700,000.00 đ
1 Năm
.com.co
N/A
N/A
N/A
.net.co
N/A
N/A
N/A
.pro
380,000.00 đ
1 Năm
380,000.00 đ
1 Năm
380,000.00 đ
1 Năm
.shop
920,000.00 đ
1 Năm
920,000.00 đ
1 Năm
920,000.00 đ
1 Năm
.xxx
1,650,000.00 đ
1 Năm
1,650,000.00 đ
1 Năm
1,650,000.00 đ
1 Năm
.in
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.sx
640,000.00 đ
1 Năm
640,000.00 đ
1 Năm
640,000.00 đ
1 Năm
.pw
240,000.00 đ
1 Năm
240,000.00 đ
1 Năm
240,000.00 đ
1 Năm
.daklak.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.daknong.vn
N/A
N/A
N/A
.angiang.vn
N/A
N/A
N/A
.bacgiang.vn
N/A
N/A
N/A
.backan.vn
N/A
N/A
N/A
.baclieu.vn
N/A
N/A
N/A
.bacninh.vn
N/A
N/A
N/A
.baria-vungtau.vn
N/A
N/A
N/A
.bentre.vn
N/A
N/A
N/A
.binhdinh.vn
N/A
N/A
N/A
.binhduong.vn
N/A
N/A
N/A
.binhphuoc.vn
N/A
N/A
N/A
.binhthuan.vn
N/A
N/A
N/A
.camau.vn
N/A
N/A
N/A
.cantho.vn
N/A
N/A
N/A
.caobang.vn
N/A
N/A
N/A
.danang.vn
N/A
N/A
N/A
.dienbien.vn
N/A
N/A
N/A
.dongnai.vn
N/A
N/A
N/A
.dongthap.vn
N/A
N/A
N/A
.gialai.vn
N/A
N/A
N/A
.hagiang.vn
N/A
N/A
N/A
.haiduong.vn
N/A
N/A
N/A
.haiphong.vn
N/A
N/A
N/A
.hanam.vn
N/A
N/A
N/A
.hanoi.vn
N/A
N/A
N/A
.hatinh.vn
N/A
N/A
N/A
.haugiang.vn
N/A
N/A
N/A
.hoabinh.vn
N/A
N/A
N/A
.hungyen.vn
N/A
N/A
N/A
.khanhhoa.vn
N/A
N/A
N/A
.kiengiang.vn
N/A
N/A
N/A
.kontum.vn
N/A
N/A
N/A
.laichau.vn
N/A
N/A
N/A
.lamdong.vn
N/A
N/A
N/A
.langson.vn
N/A
N/A
N/A
.laocai.vn
N/A
0.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
.longan.vn
N/A
N/A
N/A
.namdinh.vn
N/A
N/A
N/A
.nghean.vn
N/A
N/A
N/A
.ninhbinh.vn
370,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
200,000.00 đ
1 Năm
.ninhthuan.vn
N/A
N/A
N/A
.phutho.vn
N/A
N/A
N/A
.phuyen.vn
N/A
N/A
N/A
.quangbinh.vn
N/A
N/A
N/A
.quangnam.vn
N/A
N/A
N/A
.quangngai.vn
N/A
N/A
N/A
.quangninh.vn
N/A
N/A
N/A
.quangtri.vn
N/A
N/A
N/A
.soctrang.vn
N/A
N/A
N/A
.sonla.vn
N/A
N/A
N/A
.tayninh.vn
N/A
N/A
N/A
.thaibinh.vn
N/A
N/A
N/A
.thainguyen.vn
N/A
N/A
N/A
.thanhhoa.vn
N/A
N/A
N/A
.thanhphohochiminh.vn
N/A
N/A
N/A
.thuathienhue.vn
N/A
N/A
N/A
.tiengiang.vn
N/A
N/A
N/A
.travinh.vn
N/A
N/A
N/A
.tuyenquang.vn
N/A
N/A
N/A
.vinhlong.vn
N/A
0.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
.vinhphuc.vn
N/A
N/A
N/A
.yenbai.vn
N/A
N/A
N/A
.name.vn
50,000.00 đ
1 Năm
0.00 đ
1 Năm
30,000.00 đ
1 Năm
.se.com
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
230,000.00 đ
1 Năm
.mobi
450,000.00 đ
1 Năm
450,000.00 đ
1 Năm
450,000.00 đ
1 Năm
.top
350,000.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
350,000.00 đ
1 Năm
.xyz
250,000.00 đ
1 Năm
250,000.00 đ
1 Năm
250,000.00 đ
1 Năm
.land
750,000.00 đ
1 Năm
650,000.00 đ
1 Năm
750,000.00 đ
1 Năm
.vip
415,000.00 đ
1 Năm
415,000.00 đ
1 Năm
415,000.00 đ
1 Năm

Please choose a category from above.

Thêm Web Hosting

Chọn từ một loạt các gói lưu trữ web

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá các gói bây giờ

Chuyển Tên miền về TĐV

Chuyển ngay để gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển một Tên miền

* Không áp dụng cho Tên miền cấp cao hoặc mới gia hạn