Chuyển giao tên miền

Chuyển Tên miền về TĐV

Sau khi chuyển giao Tên miền sẽ được gia hạn thêm 01 năm!*


Chỉ chuyển giao Tên miền

Vui lòng nhập mã hiển thị dưới đây

* Không áp dụng cho Tên miền cấp cao hoặc mới gia hạn