Chọn một tên miền...

www.
www.

Kiểm tra tính khả dụng... Xác minh đủ điều kiện chuyển giao... Xác minh lựa chọn tên miền của bạn...

:domain không có sẵn
:domain is available.
Liên hệ chúng tôi

Tên miền của bạn đủ điều kiện để chuyển giao

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã mở khóa tên miền của mình tại nhà đăng ký hiện tại trước khi tiếp tục.

Không đủ điều kiện để Chuyển giao

Tên miền bạn đã nhập dường như không được đăng ký.

Nếu tên miền đã được đăng ký gần đây, bạn có thể cần phải thử lại sau.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tìm kiếm để đăng ký tên miền này.

Tên miền không hợp lệ được cung cấp

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số and be between and characters in length
Vui lòng kiểm tra mục nhập của bạn và thử lại.

Chúng tôi phát hiện tên miền bạn đã nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền mong muốn của bạn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của miền bạn muốn đăng ký.
Tiếp tục đăng ký tên miền này cho Chuyển giao cho chúng tôi và kéo dài thêm 1 năm * cho

.com
299,000.00 đ
.net
309,000.00 đ
Nổi bật
.vn
750,000.00 đ
.com.vn
650,000.00 đ
.edu.vn
370,000.00 đ
.org
275,000.00 đ
Tên miền Đề nghị
Đang tạo đề xuất các tên miền

Tên miền đề nghị có thể không luôn luôn khả dụng. Bạn hãy thử tra cứu một tên miền bất kỳ.