Chọn kế hoạch hoàn hảo của bạn

SH-01-DA
 • 200 MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • 01 Addon Domains
 • 03 MySQL
SH-02-DA
 • 500 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông
 • 02 Addon Domains
 • 05 MySQL
SH-03-DA
 • 1000 MB Dung lượng
 • 70 GB Băng thông
 • 03 Addon Domains
 • 7 MySQL
SH-04-DA
 • 2000 MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông
 • 04 Addon Domains
 • 9 MySQL
SH-05-DA
 • 5000 MB Dung lượng
 • 600 GB Băng thông
 • 08 Addon Domains
 • 10 MySQL
SH-06-DA
 • 10000 MB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 12 Addon Domains
 • 15 MySQL