Web Design

Web 1

Thiết kế Website giá rẻ

  • Quốc tế - Tặng tên miền
  • 500 MB - Tặng gói Hosting
  • 12 tháng - Hỗ trợ kỹ thuật
Web 2

Thiết kế web phổ thông
- Tặng tên miền Quốc tế
- Tặng gói Hosting 1000 MB

  • 12 tháng - Hỗ trợ kỹ thuật
Web 3

Thiết kế Website chuyên nghiệp

  • Việt Nam - Tặng tên miền
  • 1000 MB - Tặng gói Hosting
  • 12 tháng - Hỗ trợ kỹ thuật