Xem các bài viết được gắn thẻ 'domain'

 Các tên miền phụ (sub domain) là gì?

Nếu để lấy một VD thực tế thì ví dụ tôi đưa ra là tên miền phụ với tên miền giống như phòng bạn...